Bestuur


Organisatie

Onze organisatie bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Bestuur
  • Startbureau
  • Pijlers
  • Pijlophalers
  • Technische Commissie

Ons bestuur bestaat uit vijf personen, ze zijn te vinden onder contact en iets verderop in deze pagina.

De wandeltochten worden na(voor)gelopen door de Technische Commissie. Zij beoordelen de wandeltocht als geheel.

Daarbij legt Ineke route's en afspraken met startbureau en horecapost vast. Indien nodig vraagt ze de daarvoor benodigde vergunningen aan.

Takenverdeling bestuur

Vincent Pas, voorzitter, penningmeester a.i. zit vergaderingen voor en vertegenwoordigt de RS80 in voorkomende situaties. Onze voorzitter assisteert waar nodig.

Ineke Hutters, secretaris, notuleert, zorgt voor PR en regelt "lief en leed".

Auke Jansma, bestuurslid voorziet de wandelroute's samen met de parkoersbouwers van bewegwijzering door het aanbrengen van pijlen.

Ineke Gerritsjans, bestuurslid, verzorgt de administratie voor de beloningen, is Coƶrdinator van de Technische Commissie, maakt en onderhoudt de website.